กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบรรจุราชการ 7 อัตรา

อัพเดท : 25 ตุลาคม 2562, 07:15 น.

ดูแล้ว : 755 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562

1.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการบัญชี (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (3)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (3)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (Call center):02-591-7007 เว็บไซต์ http://www.dtam.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)