สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจประจำปี 63 จำนวน 6,400 อัตรา

อัพเดท : 23 ตุลาคม 2562, 14:18 น.

ดูแล้ว : 3,344 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6,400 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2563

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

-ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และนอบอกไม่น้อยกว่า 160 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2563

-ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6,400 อัตรา 25 - 29 ตุลาคม 2562

-รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org เท่านั้น

-ประกาศผลสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายชื่อผู้สอบได้ 27 มกราคม 2563

-สอบถามข้อมูลได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02-941-3162, 02-941-2698, 02-941-1928

จำนวนตำแหน่งและอัตราในการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) จำนวน 749 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 650 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 99 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 544 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 450 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 94 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 485 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 400 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 85 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 485 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 400 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 85 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 721 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 600 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 121 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 485 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 400 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 85 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 544 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 450 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 94 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 485 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 400 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 85 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 476 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 400 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 76 อัตรา

ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 426 อัตรา

-รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 350 อัตรา

-กก.สืบสวนคดีเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 76 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) จำนวน 1,000 อัตรา

-บก.ตชด.ภาค 4 ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดดภาคใต้ 700 อัตรา

-บก.ตชด.ภาค 4 ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นภาคอื่นๆ 300 อัตรา

...

โหลดแนวข้อสอบตำรวจฟรี: https://www.สอบ.com/ebook/category/8

แบบทดสอบข้อสอบตำรวจออนไลน์ฟรี: 651ชุดฟรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายสิบตำรวจ นายสิบตำรวจ สอบตำรวจ63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)