สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

อัพเดท : 22 ตุลาคม 2562, 07:26 น.

ดูแล้ว : 1,227 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติ กองบินตำรวจ

- บุคคลภายนอก เพศชาย

- อายุ 18 - 35 ปี

- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.

- เป็นผู่สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ กองบินตำรวจ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจ งานราชการ ผู้บังคับหมู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)