บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 18 อัตรา

อัพเดท : 22 ตุลาคม 2562, 07:12 น.

ดูแล้ว : 1,445 ครั้ง | MobileMode


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

2.คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

3.คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

4.คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา

5.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

6.คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา

7.คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

8.คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 โทรศัพท์ 0 2104 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256 หรือดูรายละเอียดทาง https://www.cattelecom.com

เอกสารแนบ : กสท โทรคมนาคม จำกัดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210-0298 Tel. 0 2104 3000 Fax. 0 2104 3088 เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)