กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบรรจุราชการ 54 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 21 ตุลาคม 2562, 07:23 น. | DESKTOPMODE

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2562

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

2.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 43 อัตรา

3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

6.เจ้าพนักงานเภสัชกรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

7.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมการแพทย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมการแพทย์ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมการแพทย์

Tags : กรมการแพทย์ งานราชการ