สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบนายช่างศิลป์ 1 อัตรา/นายช่างโยธา 5 อัตรา

อัพเดท : 19 ตุลาคม 2562, 18:45 น.

ดูแล้ว : 757 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

1.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันทางศิลปกรรมทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม ทางการออกแบบ ทางทัศนศิลป์ (2)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศลิป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม ทางการออกแบบ ทางทัศนศิลป์ (3)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศลิป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม ทางการออกแบบ ทางทัศนศิลป์

2.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม 6 อัตรา่ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม งานราชการ นายช่างศิลป์ นายช่างโยธา

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.coj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)