สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้ง 6 อัตรา

อัพเดท : 17 ตุลาคม 2562, 21:46 น.

ดูแล้ว : 744 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันยุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

1.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารกฏหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

3.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย 

4.ตำแหน่งพนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

5.ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัครสอบ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ติดตลาดประชานิเวศน์1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร Tel: 0 2158 0042 - 44 Fax: 0 2158 0050 เว็บไซต์ http://pawnshop.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)