สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

อัพเดท : 16 ตุลาคม 2562, 07:09 น.

ดูแล้ว : 862 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางเทคโลยีภูมิศาสตร์ (2)เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

การรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ถนนรังสิต นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ : กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 งานราชการ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Call Center โทร. 1760    e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)