สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครผู้พิการเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัพเดท : 13 ตุลาคม 2562, 10:31 น.

ดูแล้ว : 949 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฎิบัติ (2)มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้

การรับสมัครสอบ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้พิการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2215-1515 โทรสาร 0-2215-5500 e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.otp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)