สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก/จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักราชการ 3 อัตรา

อัพเดท : 12 ตุลาคม 2562, 18:02 น.

ดูแล้ว : 1,156 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือ ม.ศ.3

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 22-28 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์กรมปศุสัตว์ งานราชการ

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)