การบินไทย รับสมัครพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน(Flight Attendant) 200 อัตรา

อัพเดท : 9 ตุลาคม 2562, 23:32 น.

ดูแล้ว : 1,279 ครั้ง | MobileMode


บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน(Flight Attendant) จำนวน 200 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ผู้สมัครหญิง

- สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร

-อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป)

-ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตาม มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

-สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ผู้สมัครชาย

-สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร

-พ้นพันธะทางทหารแล้ว

-อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป)

-ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตาม มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด -สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

คุณสมบัติอื่นๆ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (1)Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ (2)Test of English as a Foreign Language (TOEFL) -Paper- based Test 500 คะแนนขึ้นไป หรือ -Computer-based Test 173 คะแนนขึ้นไป หรือ -Internet-based Test 61 คะแนนขึ้นไป หรือ (3)International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ (4) THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป THAI-TEP เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ต้องการสอบเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com

- มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาจีน (แมนดาริน) ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ

การรับสมัครสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ในตำแหน่ง Flight Attendant

เอกสารแนบท้าย : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน Flight Attendant บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)