กรมปศุสัตว์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

อัพเดท : 9 ตุลาคม 2562, 22:56 น.

ดูแล้ว : 780 ครั้ง | MobileMode


กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

ปฏิบัติงานที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครสอบ กรมปศุสัตว์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบท้าย : กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)