มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2562, 22:43 น. | DESKTOPMODE

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ครั้งที่ 3/2562 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : อาจารย์ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบวัดผล Ph.D. Candidate แล้วทางด้านใดด้านหนึ่ง

(1)ทางการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

(2)ทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

(3)ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ/หรือ การประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี/การเงิน เป็นลำดับแรก และมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ เป็นลำดับรอง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

(4)มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย และ

(5)มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

การรับสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.tbs.tu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชย์ฯมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โทร.0-2613-2253(ท่าพระจันทร์) และ 0-2696-5737, 0-2696-5944(ศูนย์รังสิต)

เอกสารแนบ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Tags : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์