กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา(ปวส./ป.ตรี)

อัพเดทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2562, 07:17 น. | DESKTOPMODE

กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนักสำรวจดิน 1 อัตรา

-กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กองสำรวจและวิจัยทรัพยกรดิน

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา

-กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน

-กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

-ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสำรวจที่ดินและวิจัยทรัพยากรดิน

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

-กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์http://www.ldd.go.th/

เอกสารแนบท้าย :กรมพัฒนาที่ดิน

Tags : กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล