สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 7 ตุลาคม 2562, 21:13 น. | DESKTOPMODE

สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการพัสดุ 2อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฏหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

4.ครู กศน. ตำบล 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ กคศ.รับรองทุกสาขา - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา

การรับสมัครสอบสำนักงาน กศน.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ 044-611689 กลุ่มอำนวยการ งานบุคคลากร

เอกสารแนบ :สำนักงาน กศน

Tags : สำนักงาน กศน. บุรีรัมย์ งานราชการ