สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

อัพเดท : 7 ตุลาคม 2562, 21:13 น.

ดูแล้ว : 876 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3.นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฏหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

4.ครู กศน. ตำบล 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ กคศ.รับรองทุกสาขา - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา

การรับสมัครสอบ สำนักงาน กศน.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ 044-611689 กลุ่มอำนวยการ งานบุคคลากร

เอกสารแนบ : สำนักงาน กศนสำนักงาน กศน. บุรีรัมย์ งานราชการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Call Center : 1660 เว็บไซต์ http://www.nfe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)