สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน 18 อัตรา

อัพเดท : 7 ตุลาคม 2562, 07:37 น.

ดูแล้ว : 789 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2562

1.ทนายความ ด้านคดี 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ทนายความ ด้านงานนิติการ 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่บังคับคดี 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีทักษะในการเจรจา และมีปฏิภานไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติงานในวันหยุดได้

5.เจ้าหน้าที่ภาษี 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

6.นายช่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

7.นายช่างงานระบบ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานระบบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้มีความประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7000 (สำหรับผู้เช่า) , 0-2787-7777 (สำหรับบุคคลทั่วไป)  อีเมล์ : [email protected]  รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516 เว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)