สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2562, 07:51 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์(ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 10 และ 15) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(คนพิการ) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :

-สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนภูมิภาค)

-สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ผู้พิการ)

Tags : กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ งานราชการ