สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดท : 1 ตุลาคม 2562, 07:47 น.

ดูแล้ว : 1,675 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2)ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

2.ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

กลุ่มงาน เทคนิค

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

กลุ่มงาน เทคนิค

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งนี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ (2)ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย(ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วยอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เลขที่ 171/37 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้าย : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 กระบี่ งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)