กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุราชการ 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 28 กันยายน 2562, 17:09 น. | DESKTOPMODE

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่นขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชานิติศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล https://dgr.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Tags : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการทรัพยากรธรณี นายช่างสำรวจ งานราชการ