กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 28 กันยายน 2562, 17:09 น.

ดูแล้ว : 1,064 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่นขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชานิติศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่เว็บไซต์  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  https://dgr.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการทรัพยากรธรณี นายช่างสำรวจ งานราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: [email protected] Call Center 1310 กด 4 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)