กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

อัพเดท : 25 กันยายน 2562, 07:15 น.

ดูแล้ว : 1,122 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ (1)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ (2)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ (3)สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ (1)สาขาวิชาโยธา (2)สาขาวิชาการก่อสร้าง (3)สาขาวิชาสำรวจ (4)สาขาวิชาไฟฟ้า (5)สาชาวิขาไฟฟ้ากำลัง (6)สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (7)สาขาวิชาเครื่องกล (8)สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (9)สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (10)สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล (11)สาขาวิชาช่างกลการเกษตร (12)สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล https://dgr.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิทยาศาสตร์ นายช่างเทคนิค งานราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: [email protected] Call Center 1310 กด 4 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)