กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบเป็นนักวิชาการพาณิชย์ 10 อัตรา

อัพเดท : 22 กันยายน 2562, 09:11 น.

ดูแล้ว : 1,312 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 27/2562

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นักวิชาการพาณิชย์ 10 อัตรา ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ (2)เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบนักวิชาการพาณิชย์ 10 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ditp.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ นักวิชาการพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2507 7999 โทรสาร : 0 2547 5657 สายด่วน : 1169 ไลฟ์แชท : www.ditptouch.com อีเมล : [email protected] เว็บไซตื http://www.ditp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)