สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบบรรจุราชการ 56 อัตรา

อัพเดท : 20 กันยายน 2562, 07:14 น.

ดูแล้ว : 1,817 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 9 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562

1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน (ปฎิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

5.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี (ปวช.) และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีชั้นสูง (ปวส.) และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพณิชยการ หรือเลขานุการ และ เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 120 คำ พิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี พณิชยการ หรือเลขานุการ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

10.ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

การรับสมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัคร 56 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้าย : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา งานราชการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500 เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0 2244 1777-8 โทรสาร. 0 2244 1779 เว็บไซต์ http://www.senate.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)