กรมสรรพากร เปิดสอบราชการ 760 อัตรา ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

อัพเดทเมื่อ : 8 ตุลาคม 2562, 07:26 น. | DESKTOPMODE

กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุรับราชการระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 760 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง

-ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 400 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 80 อัตรา

-ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 6 ตำแหน่ง

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 230 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 6 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 10 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 1 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

-ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยนักตรวจสอบภาษี นักวิชาการภาษี และนักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด และนายช่างศิลป์ อัตราเงินเดือน 11,500-12,650

และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับที่สอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบกรมสรรพากร

กรมสรรพากร 760 อัตรา_จะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้าย :กรมสรรพากร

Tags : กรมสรรพากร งานราชการ