กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา

อัพเดท : 13 กันยายน 2562, 07:34 น.

ดูแล้ว : 1,958 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ(ทั่วไป) 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ(จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cpd.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ งานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ นิติกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078 เว็บไซต์ http://www.cpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)