บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดสอบคัดเลือก 2 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 12 กันยายน 2562, 07:28 น. | DESKTOPMODE

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร ที่ 9/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน

 • ปริญญาตรี 19,000 บาท
 • ปริญญาโท 25,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี หรือการเงิน)
 • อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี 18 -30 ปีบริบูรณ์
 • อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า 18 -35 ปีบริบูรณ์
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามประกาศในรายละเอียดเพิ่มเติม)

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน

 • ปริญญาตรี 19,000 บาท
 • ปริญญาโท 25,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือ
 • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี
 • อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี 18 30 ปีบริบูรณ์
 • อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า 18 35 ปีบริบูรณ์
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามประกาศในรายละเอียดเพิ่มเติม)

การรับสมัครสอบกฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์https://www.egati.co.th/ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

เอกสารแนบท้าย

ใบสมัคร

Tags : กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล