สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดสอบจำนวน 95 อัตรา

อัพเดท : 8 กันยายน 2562, 21:34 น.

ดูแล้ว : 1,538 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ

1.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

2.ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.พนักงานการเงินและบัญชี 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.พนักงานบริหารจัดการความรู้ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

5.พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 19 อัตรา อัตราเงินเดือน 15000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

6.นิติกร 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์

7.พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 21 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

8.พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ

9.พนักงานบริหารงานทั่วไป 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

การรับสมัครสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จำนวน 95 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ https://villagefund.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)