สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 23 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25 สิงหาคม 2562, 23:06 น. | DESKTOPMODE

สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562

ตำแหน่งพนักงาน 19 อัตรา

 • ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 • นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน จำนวน 3 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 4 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์การลิน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา
 • นายทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งลูกจ้าง 4 อัตรา

 • นักบริหารงานจัดหา จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • การรับสมัครสอบสถาบันการบินพลเรือน

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์สถาบันการบินพลเรือน https://catc.thaijobjob.com/

  เอกสารแนบ :

  Tags : สถาบันการบินพลเรือน