สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 23 อัตรา

อัพเดท : 25 สิงหาคม 2562, 23:06 น.

ดูแล้ว : 1,111 ครั้ง | MobileMode


สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562

ตำแหน่งพนักงาน 19 อัตรา

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน จำนวน 3 อัตรา ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 4 อัตรา ช่างอิเล็กทรอนิกส์การลิน จำนวน 1 อัตรา พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา นายทะเบียน จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้าง 4 อัตรา

นักบริหารงานจัดหา จำนวน 1 อัตรา นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ สถาบันการบินพลเรือน

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์ สถาบันการบินพลเรือน https://catc.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :

สถาบันการบินพลเรือน(พนักงาน) สถาบันการบินพลเรือน(ลูกจ้าง)


สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 66-0-2272-5741-4 โทรสาร 66-02272-5288  เว็บไซต์ http://www.catc.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)