กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 103 อัตรา

อัพเดท : 25 สิงหาคม 2562, 22:59 น.

ดูแล้ว : 1,597 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 103 คน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ระดับสนับสนุน)

อัตราเงินเดือน 8,690 บาท และรับเงินเพิ่มฯ 1,310 บาท

คุณสมบัติ กรมการแพทย์ทหารอากาศ

- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

- เพศหญิง อายุ 18-35ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม

- สัญชาติไทย

การรับสมัครสอบ กรมการแพทย์ทหารอากาศ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม. ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการทุกวัน

เอกสารแนบ : กรมการแพทย์ทหารอากาศกรมการแพทย์ทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : [email protected]​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)