กองทัพเรือ(ชาย/หญิง) เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2562, 11:26 น. | DESKTOPMODE

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

 • ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 1 อัตรา
 • การบัญชี จํานวน 3 อัตรา
 • นิติศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา
 • วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) จํานวน 1 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • การวัดผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
 • คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

 • ปวช. (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 20 อัตรา
 • ปวช. จํานวน 7 อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง จํานวน 1 อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ ; กองทัพเรือ

Tags : กองทัพเรือ