กองทัพเรือ(ชาย/หญิง) เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา

อัพเดท : 20 กรกฎาคม 2562, 11:26 น.

ดูแล้ว : 1,900 ครั้ง | MobileMode


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 1 อัตรา การบัญชี จํานวน 3 อัตรา นิติศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) จํานวน 1 อัตรา วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา การวัดผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ปวช. (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 20 อัตรา ปวช. จํานวน 7 อัตรา มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง จํานวน 1 อัตรา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ ; กองทัพเรือกองทัพเรือ

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในกองทัพเรือ โทร. 0-2418-0320 บริหารจัดการโดย : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 อีเมล์ : [email protected] โทร. 54439 เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)