กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 70 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 07/07/2019 13:12น. | DESKTOPMODE

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ช่างโยธาจำนวน 1 อัตรา(ชาย/หญิง)

2. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 3 อัตรา(ชาย)

3. ช่างสรรพาวุธจำนวน 66 อัตรา(ชาย/หญิง)

  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 41 อัตรา
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 14 อัตรา
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้าย : กรมสรรพาวุธทหารบก 

Tags : กรมสรรพาวุธทหารบก งานราชการ