การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2562, 07:22 น. | DESKTOPMODE

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค

 • วิศวกร โยธา จำนวน 11 อัตรา
 • วิศวกร สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร ไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
 • นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
 • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 • เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
 • นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (สำรอง)
 • นิติกร (สำรอง)
 • นักบริหารงานทั่วไป (สำรอง)
 • ช่างไฟฟ้า จำนวน 21 อัตรา
 • ช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 • วิศวกร แหล่งน้ำ จำนวน 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
 • นักบัญชี (สำรอง)
 • พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (สำรอง)
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า (สำรอง)
 • ช่างโยธา (สำรอง)
 • พนักงานพัสดุ (สำรอง)

การรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :การประปาส่วนภูมิภาค

Tags : การประปาส่วนภูมิภาค