กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 10 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 26 มิถุนายน 2562, 07:32 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน)

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ https://rlpd.thaijobjob.com/

เอกสา่รแนบ :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Tags : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ งานราชการ