สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 18 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2562, 22:10 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

1.พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี จำนวน 14 อัตรา และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี

2.พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านกฏหมาย จำนวน 4 อัตรา และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านกฏหมาย การรับสมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ​ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน

Tags : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน