กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 40 อัตรา

อัพเดท : 11 มิถุนายน 2562, 22:06 น.

ดูแล้ว : 1,874 ครั้ง | MobileMode


ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 29 อัตรา 2. คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา 3. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

4. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา 5. คุณวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 6. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

เอกสารแนบ : 

กสท โทรคมนาคม เนื้อหาวิชาที่สอบ


กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210-0298 Tel. 0 2104 3000 Fax. 0 2104 3088 เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)