การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) บรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2562, 07:44 น. | DESKTOPMODE

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บุคลากร จำนวน 4 อัตรา
 • นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 15 อัตรา
 • วิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา
 • วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 • นิติกร จำนวน 2 อัตรา
 • นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 • นักประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 12 อัตรา
 • ช่างเทคนิคสายใต้ดิน จำนวน 6 อัตรา
 • ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 4 อัตรา
 • ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิคเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานใช้เครื่องมือกล จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานสนาม จำนวน 26 อัตรา
 • การรับสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

  สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

  เอกสารแนบ : การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) 

  Tags : การไฟฟ้านครหลวง กฟน.