การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) บรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา

อัพเดท : 30 พฤษภาคม 2562, 07:44 น.

ดูแล้ว : 3,337 ครั้ง | MobileMode


การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากร จำนวน 4 อัตรา นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 15 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา นิติกร จำนวน 2 อัตรา นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา นักประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 12 อัตรา ช่างเทคนิคสายใต้ดิน จำนวน 6 อัตรา ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 4 อัตรา ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา ช่างเทคนิคเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา พนักงานใช้เครื่องมือกล จำนวน 5 อัตรา พนักงานสนาม จำนวน 26 อัตรา

การรับสมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

เอกสารแนบ : การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)การไฟฟ้านครหลวง กฟน.

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ศูนย์บริการ 1130 อีเมล [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)