กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 50 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 เมษายน 2562, 07:16 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28

กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา

  • ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นเมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมอุตุนิยมวิทยา

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา