กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 50 อัตรา

อัพเดท : 29 เมษายน 2562, 07:16 น.

ดูแล้ว : 2,925 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28

กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นเมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัครสอบ กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8 เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)