กรมการจัดหางาน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 26 เมษายน 2562, 07:24 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบกรมการจัดหางาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองบรหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :กรมการจัดหางาน

Tags : กรมการจัดหางาน งานราชการ