โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดสมัครสอบ 202 อัตรา ประจำปี 2562

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 26/04/2019 07:20น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,680 ครั้ง | MobileMode


โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดสมัครสอบ 202 อัตรา ประจำปี 2562

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 202 คน แยกเป็นชาย 141 คน หญิง 61 คน

คุณวุฒิการศึกษาผู้สมัครสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

- สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ/กศน.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติผู้สมัครสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

1. สัญชาติไทย
2. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการแล้ว
3. อายุ 17 - 25 ปีบริบูรณ์
4. สถานะภาพโสด

การรับสมัครสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าวสมัครงาน-ประกาศโรงเรียนไปรษณีย์ หรือ http://job.thailandpost.com/

เอกสารแนบ : โรงเรียนการไปรษณีย์ 

Tags : โรงเรียนการไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)