กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบ 201 อัตรา

อัพเดท : 19 เมษายน 2562, 07:09 น.

ดูแล้ว : 2,838 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา นิติกร จำนวน 7 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนบท้าย


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)