เปิดสอบนายสิบตำรวจ 2,700 อัตรา สมัคร 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

อัพเดทเมื่อ : 19 เมษายน 2562, 06:53 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา

การับสมัครสอบสังกัด บช.ตชด. และ ภ.9

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

เอกสารแนบ :

Tags : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ ตชด