กรมการเงินทหารบก เปิดสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 20 มีนาคม 2562, 07:26 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 เมษายน 2562

1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา

2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี

2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ : กรมการเงินทหารบก 

Tags : กรมการเงินทหารบก งานราชการ