องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง 106 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 26/02/2019 07:13น. | DESKTOPMODE

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา

  • ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,250 บาท
  • ปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
  • ปวส. จำนวน 25 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
  • ปวช. จำนวน 42 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
  • ม.3/ม.6 จำนวน 22 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 -10,740 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • วุฒิ ม.3 - วุฒิ ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : องค์การเภสัชกรรม 

Tags : องค์การเภสัชกรรม