กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา

อัพเดท : 25 กุมภาพันธ์ 2562, 07:10 น.

ดูแล้ว : 4,545 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา

1.ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 25 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 - 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.ตำแหน่งพนักงานซ่อมเครื่องจักรกล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน โดยผ่านงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ (2)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างกล

การรับสมัครสอบ กรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมที่ดินกรมที่ดิน งานราชการ

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)