กรมสรรพาวุธทหารบ เปิดสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25/02/2019 07:02น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 • ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 15 อัตรา
 • ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 10 อัตรา
 • ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 15 อัตรา
 • ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 10 อัตรา
 • การรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562

  เอกสารแนบ : กรมสรรพาวุธทหารบก 

  Tags : กรมสรรพาวุธทหารบก นายทหารประทวน